In veel werken die de overheid uitschrijft wordt de aannemer gevraagd een bijdrage te leveren op het vlak van “Social Return” 
Van u als aannemer wordt verwacht dat uw bedrijf een bijdrage levert aan het vergroten van kansen op werk voor mensen met enige afstand tot de arbeidsmarkt.
Wat kan de ADB groep bij de invulling hiervan voor uw bedrijf betekenen?

Al geruime tijd is ADB betrokken in het meedenken en opzetten van het project HAL14.
Hal 14 is een project wat is ontstaan binnen het detentiecentrum Zeist en heeft als doel, arbeidstoeleiding in de breedste zin van het woord.
Allereerst een zinvolle invulling bij de uitvoering van de opgelegde straf en in het vervolg daarvan de delinquent via een vakgerichte dagbesteding, een toekomstperspectief bieden.
Concreet betekent dit dat de gestrafte de opgelegde straf ondergaat, dit doet binnen een veilige omgeving, via een persoonlijk programma zich ontwikkelt en uitstroomt met kansen richting de arbeidsmarkt.
Dit alles geschied onder de begeleiding en toezicht van gekwalificeerde vakmensen.

Voor ADB betekent dit dat wij producten laten maken bij HAL14.
Hierbij kunt u denken aan park- en stadsmeubilair zoals bijvoorbeeld banken en bloem/plantenbakken maar ook lifestyleachtige producten die verkocht worden via DDB Lifestyling.
Op deze wijze leveren wij een bijdrage aan een nuttige uitvoering van de opgelegde straf en een beter toekomstperspectief voor de gestrafte… Social Return.
Tevens zijn wij betrokken bij het bieden van leer/stageplekken via ons betrokken klantenbestand.

Wij informeren u graag over de uitgebreide mogelijkheden van deze samenwerking tussen het Ministerie van Veiligheid & Justitie en de ADB Groep.

Overig